Blåbandat ordensfly
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Blåbandat ordensfly Catocala fraxini T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Blåbandat ordensfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 82-93 mm. Larven lever på asp, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer