Gallrallarbrokmal
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)

Gallrallarbrokmal Mompha sturnipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833). Gallrallarbrokmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever som gallbildare i stjälken av rallarros, oftast högt upp närmast blommorna, förpuppning i en tät kokong på marken. Synonym Mompha nodicolella Fuchs, 1902

Mediafiler på webben
Läs mer