Bergdunörtbrokmal
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)

Bergdunörtbrokmal Mompha subbistrigella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828). Bergdunörtbrokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 8-13 mm. Larven lever i frökapseln på bergdunört, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer