Svart blåbärsknoppvecklare
Apotomis sauciana (Frölich, 1828)

Svart blåbärsknoppvecklare Apotomis sauciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis sauciana (Frölich, 1828). Svart blåbärsknoppvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad på blåbär, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer