Vitstreckat gräsfly
Mythimna litoralis (Curtis, 1827)

Vitstreckat gräsfly Mythimna litoralis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Mythimna litoralis (Curtis, 1827). Vitstreckat gräsfly förekommer sällsynt i Sk, Bl och Ha. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på strandråg, förpuppning i en kokong bland rötter.

Mediafiler på webben
Läs mer