Sen grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)

Sen grönglanssäckmal Coleophora alcyonipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832). Sen grönglanssäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en rörsäck på röd-, vit- samt alsikeklöver.

Mediafiler på webben
Läs mer