Vattrad rönnsäckmal
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)

Vattrad rönnsäckmal Coleophora hemerobiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763). Vattrad rönnsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sm till Vr. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i en rörsäck på rönn, päron, äpple, körsbär och hagtorn.

Mediafiler på webben
Läs mer