Kryptiskt jordfly
Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)

Kryptiskt jordfly Euxoa nigrofusca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euxoa nigrofusca (Esper, 1788), hane. Kryptiskt jordfly är hittills tagen från Sk till Gä. Vingbredd 26-42 mm. Larven är okänd. Synonym Euxoa tritici sensu Fibiger, 1990

Mediafiler på webben
Läs mer