Kärrtistelsmåstävmal
Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)

Kärrtistelsmåstävmal Scrobipalpa pauperella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870). Kärrtistelsmåstävmal förekommer sällsynt i Up. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i fläckminor längs bladens mittribbor av kärrtistel. Synonym Euscrobipalpa klimeschi Povolny, 1967

Mediafiler på webben
Läs mer