Svart aspstävmal
Gelechia nigra (Haworth, 1828)

Svart aspstävmal Gelechia nigra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia nigra (Haworth, 1828). Svart aspstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i hängena av vide och asp, förpuppning mellan sammanspunna blad eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer