Frodig poppelstävmal
Gelechia turpella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Frodig poppelstävmal Gelechia turpella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia turpella (Denis & Schiffermüller, 1775). Frodig poppelstävmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i sammanrullade blad av balsam- och svartpoppel, förpuppning oftast i barksprickor.

Mediafiler på webben
Läs mer