Halvsvart gräsminerarmal
Elachista subnigrella Douglas, 1853

Halvsvart gräsminerarmal Elachista subnigrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista subnigrella Douglas, 1853. Halvsvart gräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 7-9 mm. Larven minerar i bl. a. losta, havre och svingel.

Mediafiler på webben
Läs mer