Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter salicicolellus (Sircom, 1848)

Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter salicicolellus (Sircom, 1848). Vinkelbandad videguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår bruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är oftast sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxter: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en liten, undersidig mina belägen vid bladkanten som böjes om, förpuppning i en tunn, vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Vinkelbandad videguldmal Phyllonorycter salicicolellus i Salix-blad.

Mediafiler på webben
Läs mer