Sparvbomal
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)

Sparvbomal Niditinea fuscella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758). Sparvbomal.

Beskrivning

Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråflammiga med svarta punkter. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Niditinea striolella men huvudhåren är mörkare hos sparvbomal.

Biologi

Habitat

Finns inomhus i ladugårdar, hönshus, spannmålsmagasin o. dyl. utomhus i fågelbon ihåliga träd och liknande.

Associationer

Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar, döda djur, exkrementer, torra insekter, hår, växtmaterial, spannmål m m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-september. Den säckbärande larven är vitaktig med mörkbrunt huvud och livnär sig av diverse animaliska produkter.

Utbredning

Påträffad allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer