Ignorerad solvecklare
Pammene ignorata Kuznetsov, 1968

Ignorerad solvecklare Pammene ignorata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene ignorata Kuznetsov, 1968. Ignorerad solvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 10-12 mm. Larven förmodas leva på alm eller lind. Synonym Pammene gallicolana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer