Bitterfibbleblomvecklare
Cochylis hybridella (Hübner, 1813)

Bitterfibbleblomvecklare Cochylis hybridella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis hybridella (Hübner, 1813). Bitterfibbleblomvecklare förekommer sällsynt i Up, samt på Öl, Go, GS. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudet på bitterfibbla, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer