Vithuvad korgblomvecklare
Cochylis dubitana (Hübner, 1799)

Vithuvad korgblomvecklare Cochylis dubitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis dubitana (Hübner, 1799). Vithuvad korgblomvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever från september till april i blomkorgarna på korgblomstriga växter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer