Lundslokminerarmal
Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974

Lundslokminerarmal Elachista compsa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974. Lundslokminerarmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-11 mm. Larven minerar i bergslok och lundslok.

Mediafiler på webben
Läs mer