Avenboksveckmal
Parornix carpinella (Frey, 1863)

Avenboksveckmal Parornix carpinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix carpinella (Frey, 1863). Avenboksveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår ljusbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix fagivora men är mindre samt har en svart fläck på labialpalperna. Bokveckmalen har helt vita labialpalper.

Biologi

Habitat

Finns i skogar med avenbok.

Associationer

Näringsväxt: Carpinus betulus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti. Larven är vitaktig med brunt huvud och gör en undersidg mina, mot slutet i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland samt på Öland. I övriga Norden har den ännu inte påträffats.

Mediafiler på webben
Läs mer