Blydystermal
Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)

Blydystermal Eulamprotes plumbella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870). Blydystermal förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 10-11 mm. Larven är ej känd.

Mediafiler på webben
Läs mer