Platinafläckat metallfly
Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Platinafläckat metallfly Autographa bractea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775). Platinafläckat metallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 44-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en gulaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer