Gulpunkterat lundfly
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gulpunkterat lundfly Hecatera dysodea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulpunkterat lundfly förekommer tämligen allmänt i Malmö, Sk, har nu även spridit sig till Bl. Vingbredd 29-32 mm. Larven lever på diverse korgblomstriga växter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer