Ängsrutemal
Ethmia pyrausta (Pallas, 1771)

Ängsrutemal Ethmia pyrausta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Ethmia pyrausta (Pallas, 1771). Ängsrutemal förekommer sällsynt från Sö till Ån. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i ett tunt spinn på blad och blommor av aklejruta och möjligen ängsruta, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer