Lindmalmätare
Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848

Lindmalmätare Eupithecia egenaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848. Lindmalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på lindblommor, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer