Oren malmätare
Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846)

Oren malmätare Eupithecia immundata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846). Oren malmätare förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på trolldruva, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer