Vitvingat hedfly
Sympistis heliophila (Paykull, 1793)

Vitvingat hedfly Sympistis heliophila T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sympistis heliophila (Paykull, 1793). Vitvingat hedfly förekommer tämligen allmänt från Dr till To. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på kråkbär, blåbär och odon, förpuppning i marken. Synonym Sympistis melaleuca sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer