Gulrött backfly
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)

Gulrött backfly Agrochola helvola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758). Gulrött backfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 34-45 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer