Större tistelplattmal
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)

Större tistelplattmal Agonopterix subpropinquella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849). Större tistelplattmal förekommer sällsynt i Sk, Öl, Ög. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i ett spunnet bladrör på blå- och rödklint.

Mediafiler på webben
Läs mer