Havsstrandsjordfly
Agrotis ripae (Hübner, 1823)

Havsstrandsjordfly Agrotis ripae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis ripae (Hübner, 1823). Havsstrandsjordfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever på sodaört, strandmålla och strandskräppa, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer