Lapphedflymott
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)

Lapphedflymott Metaxmeste schrankiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785). Lapphedflymott förekommer tämligen sällsynt från Up till To. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i augusti till oktober i ett vävrör på blåbär, odon, lingon och ljung.

Mediafiler på webben
Läs mer