Poppeltandvinge
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)

Poppeltandvinge Notodonta tritophus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, larv. Poppeltandvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 40-55 mm. Larven lever främst på asp och poppel, förpuppning under nedfallna löv på marken. Synonym Phalaena phoebe Siebert, 1790

Mediafiler på webben
Läs mer