Skvattrammalmätare
Eupithecia gelidata Möschler, 1860

Skvattrammalmätare Eupithecia gelidata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia gelidata Möschler, 1860. Skvattrammalmätare förekommer tämligen sällsynt från Bl till To. Vingbredd 17-22 mm. Larven lever på skvattram, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer