Spireasäckmal
Coleophora spiraeella Rebel, 1916

Spireasäckmal Coleophora spiraeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora spiraeella Rebel, 1916. Spireasäckmal förekommer sällsynt i Sk, Sm, Ög, Up samt på Öl. Den togs första gången 1996 i Landeryd söder om Linköping. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i en rörsäck på spirea.

Mediafiler på webben
Läs mer