Glasörtsäckmal
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1876

Glasörtsäckmal Coleophora salicorniae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1876. Glasörtsäckmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en frösäck på glasört.

Mediafiler på webben
Läs mer