Enmalmätare
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Enmalmätare Eupithecia pusillata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775). Enmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på en, förpuppning i ett tunt spinn på marken. Synonym Geometra sobrinata Hübner, 1817

Mediafiler på webben
Läs mer