Kärrgräsminerarmal
Elachista pomerana Frey, 1870

Kärrgräsminerarmal Elachista pomerana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista pomerana Frey, 1870. Kärrgräsminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i ängsröe, rörflen, mannagräs, rör och havre.

Mediafiler på webben
Läs mer