Brokigt lundfly
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brokigt lundfly Lacanobia contigua T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775). Brokigt lundfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer