Vårtbjörksveckmal
Parornix betulae (Stainton, 1854)

Vårtbjörksveckmal Parornix betulae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix betulae (Stainton, 1854). Vårtbjörksveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår smutsbruna, krage beige. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns två ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en ockrafärgad kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer