Trylobmätare
Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Trylobmätare Trichopteryx polycommata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Trylobmätare förekommer sällsynt från Go till Ån. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på skogstry, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer