Ljusrandbrokvecklare
Celypha rivulana (Scopoli, 1763)

Ljusrandbrokvecklare Celypha rivulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha rivulana (Scopoli, 1763). Ljusrandbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blommor, skott och blad av en mängd olika växter, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer