Dvärgmalmätare
Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)

Dvärgmalmätare Eupithecia pygmaeata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799). Dvärgmalmätare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever på frukterna av hönsarv, stjärnblomma och sprödarv, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer