Lärkknoppvecklare
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)

Lärkknoppvecklare Spilonota laricana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Spilonota laricana (Heinemann, 1863). Lärkknoppvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån, arten har förut betraktats som en form av ocellana. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever i maj juni i ett tunnt spinn på barren av lärk, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer