Tistelsmåstävmal
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)

Tistelsmåstävmal Scrobipalpa acuminatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850). Tistelsmåstävmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i fläckminor längs bladens mittribbor av tistlar.

Mediafiler på webben
Läs mer