Vägglus
Cimex lectularius Linnaeus, 1758

Texter: CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Biologi

Spridning

Sprids med människan, främst med möbler, turistsouvenirer etc från länder där vägglusen är vanlig.

Beskrivning saknas

Detta taxon har ännu inte hunnit få någon beskrivning. Vi har över 60 000 arter i Norden och Baltikum och arbetet pågår fortlöpande med att producera beskrivningar för alla här på Naturforskaren.

Vill du vara med och bidra? Är du expert på ett taxon? Då är du välkommen att kontakta oss!Mediafiler på webben
Läs mer