Hjortronsäckmal
Coleophora thulea Johansson, 1967

Hjortronsäckmal Coleophora thulea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora thulea Johansson, 1967, hane. Hjortronsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en larvsäck på hjortron.

Mediafiler på webben
Läs mer