Skvattramsäckmal
Coleophora obscuripalpella Kanerva, 1941

Skvattramsäckmal Coleophora obscuripalpella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora obscuripalpella Kanerva, 1941. Skvattramsäckmal förekommer sällsynt i Vb, Nb och To. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i en larvsäck på skvattram.

Mediafiler på webben
Läs mer