Brunsprötad skymningssvärmare
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)

Brunsprötsvärmare Hyles gallii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hyles gallii (Rottemburg, 1775). Brunsprötsvärmare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 60-80 mm. Larven lever på bl. a. måror, rallarros m. fl, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer