Vitstreckad höstmal
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)

Vitstreckad höstmal Ypsolopha parenthesella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761). Vitstreckad höstmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-19 mm. Huvud och beige mellankropp beige till brunbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga utan utdragen spets. Ett antal svarta prickar över hela vingytan. Från basen ett längsgående vitt, band som sträcker sig till mitten. Bakvingar grå. Arten kan variera i såväl färg som teckning.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Quercus, Carpinus, Corylus, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong under blad, i barkspringor eller på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer