Nyponluggmal
Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)

Nyponluggmal Coptotriche angusticollella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843). Nyponluggmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-9 mm. Huvudhår svarta. Antenner mörkt gråbruna med ljusa spetsar, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, något glänsande. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmark där det växer nypon.

Associationer

Näringsväxt: Rosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljusgrön med svart huvud och gör en veckad mina på bladets översida. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven.

Utbredning

Förekommer främst längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i södra Norge, Åland samt Åbo i Finland men saknas i Danmark. Mina av Nyponluggmal Coptotriche angusticollella i nyponblad.

Mediafiler på webben
Läs mer