Fackelrosvårvecklare
Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)

Fackelrosvårvecklare Acleris lorquiniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835). Fackelrosvårvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i juni och augusti i hopspunna skott av fackelblomster, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer